Opgelet

Aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

aan.melden.be

Voor ouders

Vanaf maandag 07/03/2022 9u.00 tot en met 31/03/2022 15u.30 kan je op deze website je kind aanmelden. Het moment van aanmelden is niet van tel, je hoeft dus niet klaar te zitten op maandag 01/03.

Veel gestelde vragen

Voor welke scholen kan ik me hier aanmelden?

Enkel voor basisschool de Revinze in Torhout is er een digitaal aanmeldsysteem. Voor andere basisscholen in Torhout kan je je ter plekke inschrijven.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Vanaf maandag 07/03/2022 9u.00 tot en met 31/03/2022 15u.30 kan je op deze website je kind aanmelden. Het moment van aanmelden is niet van tel, je hoeft dus niet klaar te zitten op maandag 01/03.

Welke kinderen kan ik aanmelden?

Alle kinderen geboren in 2020 die voor de eerste keer naar school mogen, ook al is dit pas op 1 september 2023. Ook voor oudere kinderen die volgend schooljaar van school willen veranderen.
Is je kind geboren in 2022 en heeft het een broer/zus in de school of werkt de ouder op de school ? Dan kan u hem of haar inschrijven in de school zelf tijdens de voorrangsperiode (zie tijdspad).

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld?

Dan kunt u in de vrije inschrijvingsperiode nog een plaats zoeken. Zie info op website http://derevinze.be

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

Neen. Na de aanmeldingsperiode ordent de computer alle aangemelde kinderen en ontvangt u een ticket. Daarmee komt u naar school om uw kind in te schrijven. Het is mogelijk dat u geen ticket ontvangt omdat onze maximumcapaciteit is bereikt.

Is het tijdstip waarop ik mijn kind aanmeld van belang?

Neen. Het tijdstip waarop u uw kind aanmeldt, is niet van belang voor de rangschikking. U kunt dus tijdens de volledige aanmeldingsperiode uw kind aanmelden en uw gegevens aanpassen.

Wie krijgt er voorrang bij het ordenen en toewijzen van de aangemelde kinderen?

Of een kind een toewijzingsticket krijgt voor een vrije plaats is afhankelijk van het aantal aangemelde kinderen en vrije plaatsen. Sommige categorie├źn van kinderen krijgen voorrang.
We ordenen en wijzen de kinderen toe in deze volgorde:
1ste voorrangsgroep: kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven in dezelfde school of kinderen met een ouder die werkt in de school waarvoor ze aanmelden.
2de voorrangsgroep: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling van wie (1) de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of (2) het gezin een Vlaamse schooltoelage ontvangt voor een kind in het basis- of secundair onderwijs. De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen. Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

Is mijn kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling?

Een indicatorleerling is een leerling van wie
1 de moeder geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs heeft en/of
2 het gezin een Vlaamse schooltoelage ontving in 2019-2020 of een Vlaamse schooltoeslag voor 2020-2021 voor een kind in het basis- of secundair onderwijs.
De andere kinderen zijn niet-indicatorleerlingen. Met een korte vragenlijst gaan we na of een kind een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is.

U beantwoordt deze vragen bij de aanmelding. U verklaart dat de gegevens die u invult correct zijn. Als deze gegevens niet correct zijn, zal de school uw kind niet inschrijven.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

Vanaf de vrije inschrijvingsperiode kunt u uw kind inschrijven op school. U vindt een overzicht met vrije plaatsen op onze website. Als er nog een vrije plaats is, gaat u naar school om uw kind in te schrijven.