Opgelet

Aan.melden.be maakt gebruik van cookies om functionaliteit te kunnen personaliseren. Lees meer hierover in ons privacy beleid waarbij respect voor privacy centraal staat.

aan.melden.be

Privacy Verklaring

  1. We vragen een strikte minimum aan gegevens om inschrijvingen in scholen mogelijk te maken. Eens een inschrijving is afgehandeld worden gegevens automatisch en volledig verwijderd.
  2. We delen je gegevens enkel met de scholen waar je je wil aanmelden. Geen enkele andere partij krijgt toegang tot je gegevens.
  3. Alle communicatie tussen aan.melden.be en zijn gebruikers wordt versleuteld. Er wordt geen informatie doorgespeeld aan derden die identificatie of afluisterpraktijken mogelijk maken. Externe services, die ongewenst data verzamelen, worden vermeden. Concreet gebruikt aan.melden.be bijvoorbeeld geen Google Maps, geen sociale media integratie, geen Google Analytics en al zeker geen advertenties.

De volledige privacy verklaring is hieronder te vinden.

Comm. V. Jobsopschool.be, gevestigd aan Vredelaan 71 – 8820 Torhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://aan.melden.be
Vredelaan 71
8820 Torhout
+32474623088

Persoonsgegevens die wij verwerken

Comm. V. Jobsopschool.be verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze dienst heeft verzamelt informatie over personen jonger dan 16 jaar. Deze gegevens woden door de ouders of voogd zelf ingevoerd en ze geven daarmee impliciet toestemming om deze gegevens te verzamelen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jobsopschool.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Comm. V. Jobsopschool.be verwerkt jouw persoonsgegevens om digitaal aanmelden bij scholen mogelijk te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Comm. V. Jobsopschool.be neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Comm. V. Jobsopschool.be) tussen zit.

Comm. V. Jobsopschool.be gebruikt een algoritme om inschrijvingen bij scholen te rangschikken. Daarbij worden de wettelijk bepaalde voorangsregels zo precies mogelijk gevolgd. Onder meer afstand tot de school, de aanwezigheid van broers of zussen op de school en de thuistaal van het kind worden in rekening gebracht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Comm. V. Jobsopschool.be bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om inschrijvingen te realiseren. De bewaartermijnen voor je gegevens is maximaal een jaar en waarschijnlijk korter. Na een inschrijvingscampage worden al je gegevens verwijderd. Typisch gebeurt een aanmelding in januari, een inschrijving bij het einde van het schooljaar (juni) en worden de gegevens verwijderd na de start van het schooljaar (september). Bij inschrijving van een broer of zus later moeten je gegevens opnieuw worden ingevoerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Comm. V. Jobsopschool.be verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Comm. V. Jobsopschool.be blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Comm. V. Jobsopschool.be gebruikt alleen technische, functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@jobsopschool.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Comm. V. Jobsopschool.be zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Comm. V. Jobsopschool.be neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jobsopschool.be